Konfirmácia 2017

28. mája 2017 - v nedeľu po Vstúpení sa už tradične v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie.

Túto jedinečnú a slávnostnú chvíľu sme prežili v chráme Božom v Giraltovciach. Medzi dospelých členov cirkvi bolo prijatých 10 mladých ľudí – Dominik Dzurko, Patrícia Dzurková, Zuzana Jurečková, Dorota Kaňuchová, Jakub Peter Kecer, Maroš Michalko, Martin Michalko, Daniela Ondusková, Sofia Remetová a Soňa Vasičková. Mladí konfirmandi osobne vyznali svoju vieru v Trojjediného Pána Boha, potvrdili krstnú zmluvu, predniesli sľub vernosti Pánu Bohu i našej cirkvi, a to v roku 500. výročia reformácie. Odkaz reformácie nám priblížili konfirmovaní chlapci a dievčatá svojimi odpoveďami na historické otázky, ktoré veľmi dobre zvládli. S radosťou prijali konfirmačné požehnanie a po prvýkrát pristúpili k sviatosti Večere Pánovej. Na začiatku novej cesty viery si vypočuli Božie slovo z 5M 30,11-20. Ono nech im pripomína ich vyznanie a Božie zasľúbenie – príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. To slovo je veľmi blízko teba; je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil, aby si si vyvolil život.  

Galériu k článku môžete nájsť tu


Martin Fečko | utorok, 22. august 2017

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1192

 2. 2.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1032

 3. 3.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1014

 4. 4.  Fašiangový večierok 2017 | 928

 5. 5.  Konfirmácia | 876

Najnovšie články

 1. 1.  Krvavý trón | 20.11.2017

 2. 2.  500. výročie reformácie | 14.11.2017

 3. 3.  Turnaj o pohár generálneho biskupa 2017 | 7.11.2017

 4. 4.  Zborový deň 2017 | 17.10.2017

 5. 5.  Tvorivé dielne | 7.10.2017

Naše najbližšie aktivity

 • 12. december 2017, 17:00 - Služby Božie, Mičakovce

 • 12. december 2017, 18:00 - Služby Božie, Železník

 • 13. december 2017, 17:00 - Služby Božie, Lužany pri Topli

 • 13. december 2017, 18:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 17. december 2017, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

Mohlo by vás zaujímať