Konfirmácia 2017

28. mája 2017 - v nedeľu po Vstúpení sa už tradične v našom cirkevnom zbore konala slávnosť konfirmácie.

Túto jedinečnú a slávnostnú chvíľu sme prežili v chráme Božom v Giraltovciach. Medzi dospelých členov cirkvi bolo prijatých 10 mladých ľudí – Dominik Dzurko, Patrícia Dzurková, Zuzana Jurečková, Dorota Kaňuchová, Jakub Peter Kecer, Maroš Michalko, Martin Michalko, Daniela Ondusková, Sofia Remetová a Soňa Vasičková. Mladí konfirmandi osobne vyznali svoju vieru v Trojjediného Pána Boha, potvrdili krstnú zmluvu, predniesli sľub vernosti Pánu Bohu i našej cirkvi, a to v roku 500. výročia reformácie. Odkaz reformácie nám priblížili konfirmovaní chlapci a dievčatá svojimi odpoveďami na historické otázky, ktoré veľmi dobre zvládli. S radosťou prijali konfirmačné požehnanie a po prvýkrát pristúpili k sviatosti Večere Pánovej. Na začiatku novej cesty viery si vypočuli Božie slovo z 5M 30,11-20. Ono nech im pripomína ich vyznanie a Božie zasľúbenie – príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba ani nedostupný ani ďaleký. To slovo je veľmi blízko teba; je v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho plnil, aby si si vyvolil život.  

Galériu k článku môžete nájsť tu


Martin Fečko | utorok, 22. august 2017

Späť na všetky novinky >>

Diskusia