Letné aktivity modlitebného spoločenstva

Modlitba je dôležitou súčasťou života veriacich a hlavnou náplňou stretnutí modlitebného spoločenstva (MoS ) v našom cirkevnom zbore. Pravidelné stretnutia počas júlových týždňov sme si trochu pozmenili a osviežili.

Hneď 3. júla sme sa stretli na farskom dvore na spoločnej opekačke.  

9.  júl patril 20. Dištriktuálnemu dňu VD ECAV, na ktorom sme sa zúčastnili s mnohými ďalšími členmi nášho cirkevného zboru (CZ). Celý deň sa niesol v znamení krátkeho hesla „Reštart“ a veršom z Biblie z Iz  49,8. Počas celých služieb Božích sme boli nabádaní k tomu, aký dôležitý je nepretržitý re – štart našich duchovných životov v tomto roku aktívne motivovaný aj 500. výročím reformácie. Obohatením bol aj popoludňajší program – opera Hrad prepevný o živote a diele Dr. Martina Luthera.

18. júla zborový farár M. Fečko pre nás, členov MoS, zorganizoval návštevu Židovskej ortodoxnej synagógy a Múzea židovskej kultúry v Prešove. Z odborného výkladu sprievodkyne sme sa dozvedeli veľa zaujímavého zo života prešovských židov od 18. storočia až po dnešok. Príjemné popoludnie sme zakončili návštevou Dvorany na Biskupskom úrade VD a pochutili sme si aj na chutnej zmrzline na prešovskej pešej zóne.

Obnovme svoj dom a verš z Ezd  10,4: „Vstaň, lebo to je tvoja úloha, a my sme s tebou. Vzmuž sa a konaj!“ To bola téma Misijných dní VD ECAV 2017 v dňoch 20. - 23. júla v Ľubovnianskych kúpeľoch. Aj tu bolo niekoľko členov nášho MoS spolu s ďalšími členmi nášho CZ. Výzvu, ako obnovovať svoj duchovný dom tvorilo šesť hlavných tém, ďalej možnosť vybrať si z mnohých seminárov, panelových diskusií a ďalšieho bohatého programu. Hudobný doprovod tvorila skupina KVD a mládežnícka kapela z Banskej Bystrice. Celé Misijné dni boli popretkávané spoločnými, individuálnymi aj osobnými modlitbami. Súčasťou Misijných dní bol aj program pre deti. Tejto náročnej, ale milej úlohy sa už druhý rok úspešne zhostili učiteľky detskej besiedky a dobrovoľníci spolu so zborovými farármi z nášho a marhanského zboru. Aj k týmto stretnutiam smerovali naše modlitby, lebo prítomnosť detí znamená, že sú prítomné aj mladé rodiny.

Modlíme sa spoločne za to, aby na takýchto stretnutiach pribúdalo aj účastníkov z nášho zboru, lebo stretávaním s veriacimi z iných zborov sa obohacujeme aj navzájom.

August sme si  dali priestor na stretávanie a modlitby v menších spoločenstvách. V septembri, keď sa opäť budeme stretávať vo farskej zborovej miestnosti pozývame medzi seba všetkých, ktorí cítia potrebu bojovať na modlitbách za osobné  ťažkosti a navštívenia, ale aj za potreby zboru a cirkvi. Na to nás všetkých vyzýva na mnohých miestach aj Božie slovo.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Martin Fečko | štvrtok, 10. august 2017

Späť na všetky novinky >>

Diskusia