20 rokov diaspory Svidník

Na prvý sviatok vianočný, 25.12.2016, sme sa vo Svidníku stretli na slávnostných službách Božích.

V tento deň, keď všetci kresťania vítajú Pána Ježiša, ktorý prišiel z neba na zem, aby spasil hriešnikov, sme si pripomenuli aj 20. výročie vzniku diaspory Svidník.

Slávnostným kazateľom slova Božieho bol brat biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol. Prítomných povzbudil vo viere a vyzdvihol skutočnosť, že evanjelickí veriaci, ktorí prišli do Svidníka z rôznych cirkevných zborov  aj v tomto, čo sa týka viery, pre nich cudzom prostredí cítili potrebu mať svoje spoločenstvo, aby sa mohli stretávať pri Božom slove. Liturgiou poslúžili bratia farári Jozef Juházy a Martin Fečko. S programom poslúžil zborový spevokol a staršie deti z detskej besiedky z Giraltoviec, za čo im patrí naše poďakovanie.

Pozvanie prijal aj primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, ktorý v krátkom príhovore pozdravil prítomných. Prisľúbil  podporu zo strany mesta Svidník. Brat farár Jozef Juházy vo svojom príhovore oboznámil prítomných s históriou diaspory Svidník.

Po službách Božích bolo pre všetkých prítomných pripravené pohostenie, kde veriaci strávili ďalšie príjemné chvíle vo vzájomných rozhovoroch.

Za tento vzácny a požehnaný deň strávený pri Božom slove v kruhu veriacich bratov a sestier vzdávame vďaku nášmu Trojjedinému Pánu Bohu.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Božena Remetová | štvrtok, 29. december 2016

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1452

 2. 2.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1327

 3. 3.  Konfirmácia | 1309

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1253

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1206

Najnovšie články

 1. 1.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 2. 2.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 3. 3.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

 4. 4.  Výlet z detskej besiedky a spevokolu | 28.6.2018

 5. 5.  Detské služby Božie | 12.6.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 18. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Mičakovce

 • 18. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Železník

 • 19. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Lužany pri Topli

 • 19. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 23. december 2018, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

Mohlo by vás zaujímať