Prehliadka spevokolov ŠZS v Prešove

Praktická služba darom, ktorý sme dostali je tým najlepším spôsobom, ako sa môžeme poďakovať Pánu Bohu. Niekto učí deti, iný navštevuje chorých, svedčí o Kristovi, ďalší spieva...

Spev s hudobným doprovodom aj bez neho sa spomína v celom Písme svätom na mnohých miestach. V dnešných CZ pracujú zborové spevokoly, ktoré sú miestom stretávania sa pri nácviku nábožných piesní. Napomáhajú duchovnému rastu členov zboru a vystúpenia na SB pri rôznych príležitostiach povzbudzujú celé chrámové spoločenstvá. Výmena skúseností pri prehliadkach a stretnutiach viacerých telies s rovnakým obsahom a cieľom pomáha k zlepšovaniu kvality a celkovému rastu zborových spevokolov.

     Aj v našom zbore úspešne pracuje zborový spevokol pod vedením dirigentky Janky Mihalčíkovej, ktorý už niekoľko rokov slúži pri rôznych príležitostiach v zbore, ale aj na ekumenických stretnutiach v našom meste. Je potešujúce, že v ňom pribúdajú mladí ľudia, ktorí sú prínosom. Zbor rastie aj kvalitatívne zásluhou dirigentky, ktorá je pre túto prácu veľmi zanietená.

     Evanjelický kostol Svätej Trojice  v Prešove sa v nedeľné popoludnie 6. novembra 2016 ponoril do príjemných tónov duchovných piesní. Stretli sa tu totiž spevokoly zo šiestich cirkevných zborov Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, jeho šarišskej časti, aby spievali Pánu Bohu na česť a chválu a prítomným na potešenie a duchovné obohatenie. Prítomní boli nielen členovia jednotlivých spevokolov, ale aj veriaci domáceho a okolitých cirkevných zborov so záujmom o duchovné piesne.

     Celé stretnutie sa začalo modlitbou a spoločnou piesňou z ES. Moderovala sestra Zuzana Kubačková, ktorá vyzdvihla potrebu duchovnej piesne ako neoddeliteľnej súčasti evanjelických SB, privítala spevokoly a všetkých prítomných. Pred vystúpením každého spevokolu predstavila dirigenta, krátku históriu spevokolu a piesne, s ktorými vystúpi. Postupne sa vystriedali všetky spevokoly. V ich podaní zazneli rôzne piesne, ktoré oslovovali prítomných obsahom aj melódiou. Nikomu sa nedalo nič vytknúť.

     Duchovným slovom poslúžil farár z domáceho cirkevného zboru Ján Bakalár. V príhovore spomenul krem iného žalmy, ktoré Lutherovi slúžili ako základ pre jeho duchovné piesne, zvlášť 46. žalm, ktorého obsah tvorí naša evanjelická hymna.

     Na záver si dirigenti jednotlivých spevokolov prevzali z rúk moderátorky pamätné listy, modlitbou a piesňou z ES bolo toto krásne nedeľné popoludnie ukončené. Nie však celkom. Spevokolisti sa ešte zišli v dvorane starého Kolégia, kde pre nich z domáceho cirkevného zboru pripravili občerstvenie, aby sa na chvíľu zastavili v neformálnych vzájomných rozhovoroch.

     Vďaka za prípravu a priebeh celého popoludnia patrí domácemu prešovskému cirkevnému zboru, všetkým účinkujúcim, ale predovšetkým Pánu Bohu. Kiež ochotná služba všetkých účinkujúcich slúži v prospech Božieho kráľovstva.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Ružena Polohová | utorok, 8. november 2016

Späť na všetky novinky >>

Diskusia

Najčítanejšie články

 1. 1.  20 rokov diaspory Svidník | 1451

 2. 2.  Cena mesta Giraltovce J. Juházymu | 1327

 3. 3.  Konfirmácia | 1309

 4. 4.  Stolnotenisové reformačné popoludnie 2016 | 1253

 5. 5.  Fašiangový večierok 2017 | 1206

Najnovšie články

 1. 1.  Adventné stretnutie dôchodcov 2018 | 13.12.2018

 2. 2.  Veľké putovanie s Mojžišom | 9.8.2018

 3. 3.  Zborový deň 2018 | 16.7.2018

 4. 4.  Výlet z detskej besiedky a spevokolu | 28.6.2018

 5. 5.  Detské služby Božie | 12.6.2018

Naše najbližšie aktivity

 • 18. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Mičakovce

 • 18. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Železník

 • 19. december 2018, 17:00 - Služby Božie, Lužany pri Topli

 • 19. december 2018, 18:00 - Služby Božie, Giraltovce

 • 23. december 2018, 09:00 - Služby Božie, Giraltovce

Mohlo by vás zaujímať