Prehliadka spevokolov ŠZS v Prešove

Praktická služba darom, ktorý sme dostali je tým najlepším spôsobom, ako sa môžeme poďakovať Pánu Bohu. Niekto učí deti, iný navštevuje chorých, svedčí o Kristovi, ďalší spieva...

Spev s hudobným doprovodom aj bez neho sa spomína v celom Písme svätom na mnohých miestach. V dnešných CZ pracujú zborové spevokoly, ktoré sú miestom stretávania sa pri nácviku nábožných piesní. Napomáhajú duchovnému rastu členov zboru a vystúpenia na SB pri rôznych príležitostiach povzbudzujú celé chrámové spoločenstvá. Výmena skúseností pri prehliadkach a stretnutiach viacerých telies s rovnakým obsahom a cieľom pomáha k zlepšovaniu kvality a celkovému rastu zborových spevokolov.

     Aj v našom zbore úspešne pracuje zborový spevokol pod vedením dirigentky Janky Mihalčíkovej, ktorý už niekoľko rokov slúži pri rôznych príležitostiach v zbore, ale aj na ekumenických stretnutiach v našom meste. Je potešujúce, že v ňom pribúdajú mladí ľudia, ktorí sú prínosom. Zbor rastie aj kvalitatívne zásluhou dirigentky, ktorá je pre túto prácu veľmi zanietená.

     Evanjelický kostol Svätej Trojice  v Prešove sa v nedeľné popoludnie 6. novembra 2016 ponoril do príjemných tónov duchovných piesní. Stretli sa tu totiž spevokoly zo šiestich cirkevných zborov Šarišsko – zemplínskeho seniorátu, jeho šarišskej časti, aby spievali Pánu Bohu na česť a chválu a prítomným na potešenie a duchovné obohatenie. Prítomní boli nielen členovia jednotlivých spevokolov, ale aj veriaci domáceho a okolitých cirkevných zborov so záujmom o duchovné piesne.

     Celé stretnutie sa začalo modlitbou a spoločnou piesňou z ES. Moderovala sestra Zuzana Kubačková, ktorá vyzdvihla potrebu duchovnej piesne ako neoddeliteľnej súčasti evanjelických SB, privítala spevokoly a všetkých prítomných. Pred vystúpením každého spevokolu predstavila dirigenta, krátku históriu spevokolu a piesne, s ktorými vystúpi. Postupne sa vystriedali všetky spevokoly. V ich podaní zazneli rôzne piesne, ktoré oslovovali prítomných obsahom aj melódiou. Nikomu sa nedalo nič vytknúť.

     Duchovným slovom poslúžil farár z domáceho cirkevného zboru Ján Bakalár. V príhovore spomenul krem iného žalmy, ktoré Lutherovi slúžili ako základ pre jeho duchovné piesne, zvlášť 46. žalm, ktorého obsah tvorí naša evanjelická hymna.

     Na záver si dirigenti jednotlivých spevokolov prevzali z rúk moderátorky pamätné listy, modlitbou a piesňou z ES bolo toto krásne nedeľné popoludnie ukončené. Nie však celkom. Spevokolisti sa ešte zišli v dvorane starého Kolégia, kde pre nich z domáceho cirkevného zboru pripravili občerstvenie, aby sa na chvíľu zastavili v neformálnych vzájomných rozhovoroch.

     Vďaka za prípravu a priebeh celého popoludnia patrí domácemu prešovskému cirkevnému zboru, všetkým účinkujúcim, ale predovšetkým Pánu Bohu. Kiež ochotná služba všetkých účinkujúcich slúži v prospech Božieho kráľovstva.

Galériu k článku môžete nájsť tu


Ružena Polohová | utorok, 8. november 2016

Späť na všetky novinky >>

Diskusia